โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail
UNFCCCUnited Nations Framework Convention on Climate Changehttps://unfccc.int
IMFInternational Monetary Fundhttps://www.imf.org/en/Home
UNFPAUnited Nations Population Fundhttps://www.unfpa.orghttps://www.facebook.com/UnfpaThailandunfpa.thailand@unfpa.org
GCFGreen Climate Fundhttps://www.greenclimate.fund/
IFADInternational Fund for Agricultural Developmenthttps://www.ifad.org/en/
GEFGlobal Environment Facilityhttps://www.thegef.org/
UNESCAPUnited Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacifichttps://www.unescap.org/
UNECAUN Economic Commission for Africahttps://www.uneca.org/
WORLD BANKWorld Bankhttp://www.worldbank.org/
ITCInternational Trade Centrehttps://www.intracen.org/
UNIDIRUnited Nations Institute for Disarmament Researchhttp://www.unidir.org/
UNITARUnited Nations Institute for Training and Researchhttps://unitar.org
ITUInternational Telecommunication Unionhttps://www.itu.int
UNDESAUnited Nations Department of Economic and Social Affairshttps://www.un.org/en/desa
UNHCRUnited Nations High Commissioner for Refugeeshttps://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailandsupport.th@unhcr.org
UNDRRUnited Nations Office for Disaster Risk Reductionhttps://www.undrr.org/UNDRR-AP@un.org
UNRWAUnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near Easthttps://www.unrwa.org/
WTOWorld Trade Organizationhttps://www.wto.org/
UNWTOWorld Tourism Organizationhttps://www.unwto.org
ICAOInternational Civil Aviation Organizationhttps://www.icao.int
OECDOrganisation for Economic Co-operation and Developmenthttps://www.oecd.org
WIPOWorld Intellectual Property Organizationhttps://www.wipo.int/portal/en/
IMOInternational Maritime Organizationhttps://www.imo.org
UNICEFUnited Nations Children's Fundhttps://www.unicef.orghttps://www.unicef.org/thailand/
UNIDOUnited Nations Industrial Development Organizationhttps://www.unido.orghttps://www.facebook.com/UNIDORegionalOfficeThailandoffice.thailand@unido.org
IOMInternational Organization for Migrationhttps://thailand.iom.int/iomthailand@iom.int
UNESCOUnited Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationhttps://bangkok.unesco.orghttps://www.facebook.com/unescobangkokbangkok@unesco.org
WHOWorld Health Organizationhttps://www.who.inthttps://www.facebook.com/WHOThailand/setharegistry@who.int
FAOFood and Agriculture Organizationhttp://www.fao.org/home/en/https://www.facebook.com/UNFAOFAO-THA@fao.org
WMOWorld Meteorological Organizationhttps://public.wmo.int/en
UNWOMENUN Womenhttps://www.unwomen.org/enhttps://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
ILOInternational Labor Organizationhttps://www.ilo.org/https://www.facebook.com/ILO.ORGbangkok@ilo.org
UN-HABITATUnited Nations Human Settlements Programmehttps://unhabitat.orghttps://www.facebook.com/unhabitatbkk/
UNDPUnited Nations Development Programmehttps://www.undp.orghttps://www.th.undp.orgundp.thailand@undp.org
UNEPUnited Nations Environment Programmehttps://www.unep.orghttps://www.facebook.com/UNEPROAPuneproap@un.org
WFPWorld Food Programmehttps://www.wfp.org
UNAIDSJoint United Nations Programme on HIV/AIDShttps://www.unaids.org/enhttps://www.facebook.com/unaids.asiapacificevidencetoaction@aidsdatahub.org
 โลโก้องค์กร ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) การดำเนินการ SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB Mail