โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WMO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Meteorological Organization
การดำเนินการ

WMO อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศโดยเสรี และส่งเสริมการใช้งานข้อมูลในการบิน การขนส่งทางเรือ การรักษาความปลอดภัย และการเกษตร เป็นต้น

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 13
ช่องทางติดต่อ https://public.wmo.int/en
social media
email