โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB
กป.อพช.คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนALL SDGshttps://www.facebook.com/NGOCODthailand/
พอช. (CODI)สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนCommunity Organizations Development InstituteALL SDGshttps://web.codi.or.th/https://www.facebook.com/codinews/
TEIสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยThailand Environment InstituteSDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 6, SDG 7http://www.tei.or.th/https://www.facebook.com/tei.or.th
PDAสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนPopulation and Community Development AssociationSDG 1, SDG 10, SDG 12, SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 17, SDG 2, SDG 3, SDG 6https://pda.or.th/https://www.facebook.com/PDA.Thailand/
เครือข่ายสังคมดีGOOD Society ThailandALL SDGshttps://goodsociety.network/https://www.facebook.com/goodsocietythailand
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB