สื่อนำเสนอ อินโฟกราฟิก

Mar
22

The Crucial Role of Legal Frameworks in Advancing Gender Equality

ชุดภาพอินโฟกราฟิก “The Crucial Role of Legal Frameworks in Advancing Gender Equality” วิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติและการใช้กรอบทางกฎหมายที่ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 5.1 ในทั้งหมด 120 ประเทศ เพื่อเน้นย้ำความสำคัญของกรอบทางกฎหมายที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ นำเสนอตัวอย่างที่ดีของประเทศต่าง ๆ ชี้ให้เห็นช่องว่างทางกฎหมาย และเน้นย้ำการดำเนินการที่สำคัญเพื่อสร้างความก้าวหน้า   หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Mar
20

Women in Action

หนังสือภาพ “Women in Action” รวบรวมเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของผู้หญิงและเด็กหญิงชาวอินเดียห้าคนที่เข้าร่วมโครงการเสริมพลังให้แก่ผู้หญิง Women’s Access to Education and Livelihood Opportunities in Maharashtra โดยเขียนจากมุมมองของเธอเอง เล่าถึงการต่อสู้ อุปสรรคจากความด้อยโอกาสอันมาจากการอยู่ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ติดเชื้อ และเปราะบางต่อการติดเชื้อ HIV หรือเอดส์ ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการ ไม่มีทักษะการจ้างงาน และไม่ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ จนถึงวันที่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงินได้     หน่วยงานที่จัดทำ: UN Women ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่    

DETAIL
Mar
07

Female Genital Mutilation: A Global Concern – 2024 Update

อินโฟกราฟิก “Female Genital Mutilation: A Global Concern – 2024 Update” นำเสนอผลการประเมินสถานการณ์การขลิบอวัยวะเพศหญิง (Female Genital Mutilation: FGM) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยจะเล่าเรื่องผ่านตัวเลขเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจสถานการณ์ของผู้หญิงและเด็กหญิงหลายล้านคนที่รอดชีวิตจากการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมนี้   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Dec
12

The Child Marriage Data Portal

เว็บไซต์ “”Child Marriage Data Portal”” นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดการแต่งงานในเด็กและประเด็นที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งานในรูปแบบ interactive พัฒนาโดย The Child Marriage Monitoring Mechanism (CMMM) มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้เพื่อประเมินสถานการณ์ในประเทศเฉพาะแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้พัฒนาโครงการที่ต้องการยุติปัญหาการแต่งงานในวัยเด็ก นักวิเคราะห์ข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และนักวิจัยที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงเจ้าหน้าที่กระทรวง องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มชุมชน เว็บไซต์นี้จัดแสดงข้อมูลและแนวโน้มระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์ในอนาคต จากนั้นข้อมูลจะถูกแบ่งย่อยเพื่อเน้นย้ำถึงความแตกต่างภายในและระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัยในชนบทหรือในเมือง และยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระดับประเทศกับข้อมูลระดับโลกและภูมิภาคได้   หน่วยงานที่จัดทำ:องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Jul
24

The Journey of Food

อินโฟกราฟิก “The Journey of Food” แสดงภาพรวมของความท้าทายและโอกาสต่าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงระบบอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่าของระบบอาหาร พร้อมด้วยกรณีศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดเริ่มต้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน โดยเฉพาะผู้หญิงและเยาวชน   หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
May
10

World Press Freedom Index

ดัชนี “World Press Freedom Index” จัดอันดับดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนประจำปี โดยเป็นการประเมินจากข้อมูลจาก 180 ประเทศทั่วโลก ผ่านการตอบแบบสอบถามของทั่งสื่อมวลชน นักกฎหมาย และนักสังคมวิทยา ร่วมกับพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการละเมิดและการกระทำอันรุนแรงต่อนักข่าวในช่วงเวลาที่ประเมิน เกณฑ์ที่พิจารณาในแบบสอบถาม ได้แก่ ความเป็นอิสระของสื่อมวลชน สภาพแวดล้อมของสื่อมวลชนและการเซ็นเซอร์ตัวเอง กรอบกฎหมาย ความโปร่งใส และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตข่าวสาร จัดทำขึ้นมาตั้งปี 2002   หน่วยงานที่จัดทำ: Reporters Without Borders (RSF) ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

DETAIL
Oct
27

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดย กลต.

การนำเสนอ ” การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดย กลต.” ให้แผนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเทศไทย โดยเน้นไปที่บริษัทและธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นและตลาดทุน   หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

DETAIL
Sep
29

เกม The Collectors เก็บขยะ พิทักษ์โลก

“เกม The Collectors เก็บขยะ พิทักษ์โลก” เกมโมบายผู้ชนะจากเวทีการประกวดแข่งขันออกแบบและพัฒนาเกม “SDGs Game Fest” ที่จัดขึ้นโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ที่ถูกพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องและส่งเสริมในเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการขยะ     หน่วยงานที่จัดทำ: THAItan สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด ดาวน์โหลด: เกมฉบับภาษาไทยได้ ที่นี่

DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP