World Press Freedom Index

World Press Freedom Index

ดัชนี “World Press Freedom Index” จัดอันดับดัชนีเสรีภาพสื่อมวลชนประจำปี โดยเป็นการประเมินจากข้อมูลจาก 180 ประเทศทั่วโลก ผ่านการตอบแบบสอบถามของทั่งสื่อมวลชน นักกฎหมาย และนักสังคมวิทยา ร่วมกับพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับการละเมิดและการกระทำอันรุนแรงต่อนักข่าวในช่วงเวลาที่ประเมิน เกณฑ์ที่พิจารณาในแบบสอบถาม ได้แก่ ความเป็นอิสระของสื่อมวลชน สภาพแวดล้อมของสื่อมวลชนและการเซ็นเซอร์ตัวเอง กรอบกฎหมาย ความโปร่งใส และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการผลิตข่าวสาร จัดทำขึ้นมาตั้งปี 2002

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Reporters Without Borders (RSF)
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *