โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB
SETตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยThe Stock Exchange of ThailandSDG 17https://www.set.or.th/set/mainpage.do?language=th&country=THhttps://web.facebook.com/set.or.th?_rdc=1&_rdr
SE Thailandสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมSocial Enterprise ThailandALL SDGshttps://www.sethailand.org/https://www.facebook.com/sethailandorg/
GCNTสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยGlobal Compact Network ThailandALL SDGshttps://globalcompact-th.com/https://www.facebook.com/GlobalCompactNetworkThailand/
TRBNเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทยThailand Responsible Business NetworkALL SDGshttps://www.facebook.com/ThailandResponsibleBusinessNetwork/
 โลโก้ ตัวย่อ ชื่อองค์กร (ไทย) ชื่อองค์กร (อังกฤษ) สถานะสมาชิก SDSN SDGs ที่เกี่ยวข้อง Web FB