โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WFP
ชื่อองค์กร (ไทย) โครงการอาหารโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Food Programme
การดำเนินการ

WEP มีเป้าหมายขจัดความหิวโหยและภาวะทุพโภชนากา และเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ช่วยเหลือคนเกือบ 100 ล้านชีวิตในประมาณ 88 ประเทศด้วยการแจกจ่ายอาหาร เงิน และของจำเป็นอื่น ๆ WEP ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2020

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 2
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.wfp.org
social media
email