โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNHCR
ชื่อองค์กร (ไทย) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations High Commissioner for Refugees
การดำเนินการ

UNHCR ปกป้องผู้ลี้ภัยทั่วโลกและอำนวยความสะดวกในการกลับประเทศหรือตั้งถิ่นฐานใหม่

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 10
ช่องทางติดต่อ https://www.unhcr.org/th/unhcr-in-thailand
social media
email support.th@unhcr.org