โลโก้องค์กร
ตัวย่อ WHO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การอนามัยโลก
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Health Organization
การดำเนินการ

WHO เป็นหน่วยงานกำกับดูแลและประสานงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศของสหประชาชาติ มีวัตถุประสงค์คือมอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนในทุกที่ในการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และทำหน้าที่หลักในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของโลก

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 3
ช่องทางติดต่อ https://www.who.int
social media https://www.facebook.com/WHOThailand/
email setharegistry@who.int