โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNIDIR
ชื่อองค์กร (ไทย) สถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Institute for Disarmament Research
การดำเนินการ

UNIDIR เป็นสถาบันอิสระที่ได้รับทุนภายใต้องค์การสหประชาชาติ และเป็นหนึ่งในสถาบันนโยบายไม่กี่แห่งทั่วโลกที่ทำงานเรื่องการลดอาวุธ UNIDIR มีบทบาทเป็นกลาง ทำหน้าที่สร้างความรู้และส่งเสริมการเจรจาและการดำเนินการเกี่ยวกับการลดอาวุธและความปลอดภัย

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 16
ช่องทางติดต่อ http://www.unidir.org/
social media
email