โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNFPA
ชื่อองค์กร (ไทย) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Population Fund
การดำเนินการ

UNFPA เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ของสหประชาชาติ มีภารกิจคือ การส่งมอบโลกที่ไร้การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การคลอดบุตรทุกครั้งมีความปลอดภัย และการเติมเต็มศักยภาพของเยาวชนทุกคน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 3
  • SDG 4
  • SDG 5
ช่องทางติดต่อ https://www.unfpa.org
social media https://www.facebook.com/UnfpaThailand
email unfpa.thailand@unfpa.org