โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UN-HABITAT
ชื่อองค์กร (ไทย) โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Human Settlements Programme
การดำเนินการ

UN-HABITAT ทำงานในกว่า 90 ประเทศ มีภารกิจส่งเสริมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์และเมืองที่ครอบคลุม ปลอดภัย มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 11
ช่องทางติดต่อ https://unhabitat.org
social media https://www.facebook.com/unhabitatbkk/
email