โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNRWA
ชื่อองค์กร (ไทย) หน่วยบรรเทาทุกข์และปฏิบัติงานเพื่อผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
การดำเนินการ

UNRWA ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์หลายล้านคนที่ขึ้นทะเบียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับเงินทุนในการดำเนินงานเกือบทั้งหมดจากการบริจาคโดยสมัครใจจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 10
ช่องทางติดต่อ https://www.unrwa.org/
social media
email