โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNESCAP
ชื่อองค์กร (ไทย) คณะกรรมาธิการกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
การดำเนินการ

UNESCAP เป็นหน่วยงานพัฒนาระดับภูมิภาคของสหประชาชาติในเอเชียและแปซิฟิก ทำหน้าที่เป็นเวทีระดับภูมิภาคระหว่างรัฐบาลสูงสุดในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ครอบคลุมและยั่งยืน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
 • ALL
 • SDG 1
 • SDG 2
 • SDG 3
 • SDG 4
 • SDG 5
 • SDG 6
 • SDG 7
 • SDG 8
 • SDG 9
 • SDG 10
 • SDG 11
 • SDG 12
 • SDG 13
 • SDG 14
 • SDG 15
 • SDG 16
 • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.unescap.org/
social media
email