โลโก้องค์กร
ตัวย่อ IOM
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Organization for Migration
การดำเนินการ

IOM ทำงานเพื่อช่วยให้การย้ายถิ่นฐานเป็นอย่างมีระเบียบและมีมนุษยธรรม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในประเด็นการย้ายถิ่นและคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นที่ใช้งานได้จริง และเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพที่ต้องการความช่วยเหลือ รวมถึงผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 10
ช่องทางติดต่อ https://thailand.iom.int/
social media
email iomthailand@iom.int