World Happiness Report 2021

World Happiness Report 2021

รายงานความสุขโลกประจำปี 2021 จัดอันดับ 156 ประเทศตามระดับความสุขของประชาชนในประเทศ โดยฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของ COVID-19 และวิธีที่ผู้คนทั่วโลกจัดการกับชีวิต รายงานแบ่งเป็นสองส่วนคือ หนึ่ง เน้นที่ผลกระทบของ COVID-19 ต่อโครงสร้างและคุณภาพชีวิตของผู้คน และสอง เพื่ออธิบายและประเมินว่ารัฐบาลทั่วโลกจัดการกับโรคระบาดนี้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาคำตอบว่าทำไมบางประเทศจึงทำได้ดีกว่าประเทศอื่น

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *