World Happiness Report 2018

World Happiness Report 2018

รายงานความสุขโลกประจำปี 2018  จัดอันดับ 156 ประเทศตามระดับความสุขของประชาชนในประเทศ และยังจัดอันดับ 117 ประเทศเรียงตามความสุขของผู้อพยพ จุดสนใจหลักของรายงานประจำปีนี้ นอกเหนือจากการจัดอันดับตามปกติของระดับและการเปลี่ยนแปลงของระดับความสุขในระดับโลกแล้ว ยังรวมถึงประเด็นการอพยพทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *