World Happiness Report 2017

World Happiness Report 2017

รายงานความสุขโลกประจำปี 2017 ซึ่งจัดอันดับระดับความสุขของประชาชนใน 155 ประเทศ ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2012 โดยรัฐบาล องค์กรต่าง ๆ และภาคประชาสังคมใช้ตัวชี้วัดด้านระดับความสุขนี้ในการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายมากขึ้น นอกเหนือจากการจัดอันดับแล้ว รายงานประจำปีนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์ความสุขในที่ทำงานและเจาะลึกไปยังประเทศจีนและประเทศในทวีปแอฟริกาอีกด้วย

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *