World Happiness Report 2019

World Happiness Report 2019

รายงานความสุขโลกประจำปี 2019  จัดอันดับ 156 ประเทศตามระดับความสุขของประชาชนในประเทศ พิจารณาคประเด็นหลักคือ ความสุขและชุมชน ตอบคำถามว่าความสุขมีวิวัฒนาการอย่างไรในช่วงสิบปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยี บรรทัดฐานทางสังคม ความขัดแย้ง และนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *