SDG Index and Dashboards 2016

SDG Index and Dashboards 2016

รายงาน “SDG Index and Dashboards 2016” นำเสนอดัชนี SDG (SDG Index) และ Dashboards อย่างไม่เป็นทางการพร้อมกับสรุปผลลัพธ์ในขั้นต้น เพื่อช่วยให้แต่ละประเทศทราบว่าจะต้องลงมือทำในเรื่องใดก่อน อะไรคือความท้าทาย และอะไรคือที่ต้องเติมช่องว่างให้เต็มภายในปี 2030

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Bertelsmann Stiftung
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *