World Happiness Report 2023

World Happiness Report 2023

รายงาน “World Happiness Report ประจำปี 2023” จัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก โดยจะประเมินความสุขตามเกณฑ์ต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุนทางสังคม รายได้ ชีวิตที่มีสุขภาพที่ดี และการทุจริต เป็นต้น โดยยังคงกล่าวถึงผลพสงจากโควิด-19 และวิกฤติสงครามรัสเซีย-ยูเครน

 

 

หน่วยงานที่จัดทำSustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *