รายงาน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2563

รายงาน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2562-2563

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.​ 2562-2563

 

หน่วยงานที่จัดทำ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *