2018 U.S. Cities SDGs Index

2018 U.S. Cities SDGs Index

รายงาน “2018 U.S. Cities SDGs Index” จัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหานคร (เมือง) ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดจำนวน 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *