อเมริกา

May
05

In the Red: the US Failure to Deliver on a Promise of Racial Equality

รายงาน “In the Red: the US Failure to Deliver on a Promise of Racial Equality” เผยถึงความไม่ท่าเทียมทางเชื้อชาติ ซึ่งโดยเฉลี่ยชุมชนของคนขาว (white communities) ได้รับทรัพยากรและบริการมากกว่ากลุมอื่น ๆ ถึง 3 เท่า ขณะที่กลุ่มคนผิวสีและคนพื้นเมืองมีแนวโน้มที่จะถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังมากที่สุด   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 05 2021
รายงาน
DETAIL
Jul
27

Municipal Atlas of the SDGs in Bolivia 2020

รายงาน “Municipal Atlas of the SDGs in Bolivia 2020” รายงานความคืบหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศโบลิเวีย โดยครอบคลุมทั้งระดับประเทศ หน่วยงานและองค์กรรัฐ และเทศบาล   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 27 2020
รายงาน
DETAIL
Jun
17

2019 SDG Index for Latin America and the Caribbean

รายงาน “2019 SDG Index for Latin America and the Caribbean” นำเสนอเครื่องมือแรกที่ใช้ในการติดตามโดยเปรียบเทียบพัฒนาการการบรรลุเป่าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างประเทศแถบลาตินอเมริกาและ แคริบเบียน   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 17 2020
รายงาน
DETAIL
Jul
08

2019 US Cities Sustainable Development Report

รายงาน “2019 US Cities Sustainable Development Report” รายงานที่จัดอันดับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของเมืองในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 105 เมือง   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network United States ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jul 08 2019
รายงาน
DETAIL
May
08

Joint external evaluation of IHR core capacities of Canada

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of Canada” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของประเทศแคนาดา ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่ 

May 08 2019
รายงาน
DETAIL
Sep
28

Sustainable Development Report of the United States 2018

รายงาน “Sustainable Development Report of the United States 2018”  วิเคราะห์ค่าฐาน (baseline) สำหรับใช้ติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระดับ 50 รัฐในสหรัฐอเมริกา   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: ราบงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Sep 28 2018
รายงาน
DETAIL
Jun
08

2018 U.S. Cities SDGs Index

รายงาน “2018 U.S. Cities SDGs Index” จัดอันดับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของมหานคร (เมือง) ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดจำนวน 100 แห่งในสหรัฐอเมริกา   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 08 2018
รายงาน
DETAIL
Aug
10

2017 U.S. Cities SDG Index

รายงาน “2017 U.S. Cities SDGs Index” สร้างดัชนี U.S. Cities SDG Index เป็นกรอบการปฏิบัติพร้อมกับส่งเสริมให้ผู้นำของเมือง 100 แห่งในสหรัฐฯ จัดการกับปัญหาความท้าทายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มีต่อเมือง   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 10 2017
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP