สถานะข้อมูลตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

สถานะข้อมูลตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

รายงาน “สถานะข้อมูลตัวชี้วัด เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2562” นำเสนอสถานะข้อมูลตัวชี้วัด (indicators) SDGs ของประเทศไทยทั้ง 17 เป้าหมาย ตามกรอบตัวชี้วัดสากลขององค์การสหประชาชาติ

 

หน่วยงานที่จัดทำสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *