สื่อ “สาร” ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก

สื่อ “สาร” ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก

คู่มือ “Getting the Message Across : Reporting on Climate Change and Sustainable Development in Asia and the Pacific: A Handbook for Journalists” หรือ “สื่อ “สาร” ให้เข้าถึง : คู่มือนักข่าวสำหรับการรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก” ให้ข้อมูลที่คัดสรรมาเพื่อนักข่าวโดยเฉพาะในการเล่าเรื่องราวของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และมุมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วย

 

หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO)
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษและไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *