รายงาน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563-2564

รายงาน SDGs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2563-2564

รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.​ 2563-2564

 

หน่วยงานที่จัดทำ: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลด: เอกสารภาษาไทยได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *