รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.​ 2563-2564

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.​ 2563-2564

“CHULALONGKORN UNIVERSITY SUSTAINABILITY REPORT 2020-2021” รายงานการดำเนินการด้านความยั่งยืนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.​ 2563-2564 

 

หน่วยงานที่จัดทำ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลด: เอกสารอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *