SDG Index and Dashboards 2017

SDG Index and Dashboards 2017

รายงาน “SDG Index and Dashboards 2017” นำเสนอดัชนี SDG (SDG Index) และ Dashboards โดยฉบับนี้นำเสนอว่าบรรดาผู้นำประเทศจะสามารถแปลงความมุ่งมั่นสู่การปฏิบัติได้อย่างไร

 

หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network และ Bertelsmann Stiftung
ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *