บันทึกงานเสวนาหัวข้อ จาก ESG สู่ SDGs ทำไมจึงสำคัญ

บันทึกงานเสวนาหัวข้อ จาก ESG สู่ SDGs ทำไมจึงสำคัญ

วิดีโอบันทึก “การเสวนาหัวข้อ จาก ESG สู่ SDGs ทำไมจึงสำคัญ” เป็นช่วงหนึ่งของงานสัมมนา “From ESG to SDGs : Integrating SDGs Impact Measurement and Management Framework in Business and Investment Strategies” ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน สนับสนุนภาคเอกชนดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

หน่วยงานที่จัดทำ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รับชมวิดีโอได้ที่นี่:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *