2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)

2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)

รายงาน “2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI)” หรือ ดัชนีความยากจนหลายมิติ นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานะของความยากจนหลายมิติระดับโลก โดยรวบรวมข้อมูลจากประเทศกำลังพัฒนา 110 ประเทศ ครอบคลุมประชากร 6.1 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 92 ของประชากรในประเทศกำลังพัฒนา โดยรายงานในปีนี้แสดงให้เห็นว่าโลกสามารถบรรลุการลดความยากจนได้ อย่างไรก็ตาม การขาดข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้เกิดความท้าทายในการประเมินความเป็นไปได้ได้ทันทีทันเวลา

 

หน่วยงานที่จัดทำ: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และโครงการริเริ่มความยากจนและการพัฒนามนุษย์แห่งอ็อกซ์ฟอร์ด (OPHI) ณ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
ดาวน์โหลด: เอกสารฉบับอังกฤษได้ ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *