ตะวันออกกลาง

Nov
18

2019 Arab Region SDG Index and Dashboards Report

รายงาน “2019 Arab Region SDG Index and Dashboards Report” มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ในการวัดความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของภูมิภาคอาหรับ   หน่วยงานที่จัดทำ: Sustainable Development Solutions Network ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 18 2019
รายงาน
DETAIL
Jun
21

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Republic of Iraq

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Republic of Iraq” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสาธารณรัฐอิรัก ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข   หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Jun 21 2019
รายงาน
DETAIL
Nov
14

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Sultanate of Oman

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Sultanate of Oman” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของรัฐสุลต่านโอมาน ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 14 2017
รายงาน
DETAIL
Nov
14

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the United Arab Emirates

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the United Arab Emirates” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Nov 14 2017
รายงาน
DETAIL
Aug
08

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Kingdom of Saudi Arabia

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Saudi Arabia” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Aug 08 2017
รายงาน
DETAIL
May
02

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the State of Kuwait

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the State of Kuwait” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของรัฐคูเวต ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

May 02 2017
รายงาน
DETAIL
Feb
21

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the Kingdom of Bahrain

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the Kingdom of Bahrain” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของราชอาณาจักรบาห์เรน ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 21 2017
รายงาน
DETAIL
Feb
02

Joint External Evaluation of IHR Core Capacities of the State of Qatar

รายงาน “Joint external evaluation of IHR core capacities of the State of Qatar” เป็นหนึ่งในกระบวนการติดตามและประเมินผลขีดความสามารถของรัฐกาตาร์ ให้เป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations: IHR) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินงานที่มุ่งรักษาความมั่นคงด้านสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือระดับนานาชาติในการขับเคลื่อนด้านสาธารณสุข หน่วยงานที่จัดทำ: องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ดาวน์โหลด: รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้ ที่นี่

Feb 02 2017
รายงาน
DETAIL

Resources

 • Book
 • Report
 • Guide book
 • Article
 • Journal
 • Media

Actors

 • ภาควิชาการ
 • ภาคประชาสังคม
 • ภาคเอกชน
 • ภาครัฐ
 • องค์กรระหว่างประเทศ
TOP