โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNWTO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) World Tourism Organization
การดำเนินการ

UNWTO มีภารกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ ยั่งยืน และเข้าถึงได้ทุกคน ในฐานะตัวขับเคลื่อนของการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่ครอบคลุมและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 8
  • SDG 12
ช่องทางติดต่อ https://www.unwto.org
social media
email