โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNESCO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
การดำเนินการ

UNESCO มุ่งเน้นการพัฒนาตั้งแต่การฝึกอบรมครูไปจนถึงการพัฒนาการศึกษาทั่วโลก และการคุ้มครองสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทั่วโลก

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 4
  • SDG 11
ช่องทางติดต่อ https://bangkok.unesco.org
social media https://www.facebook.com/unescobangkok
email bangkok@unesco.org