โลโก้องค์กร
ตัวย่อ ILO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Labor Organization
การดำเนินการ

ILO ทำงานส่งเสริมสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ โดยกำหนดมาตรฐานสากลว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง การยกเลิกแรงงานบังคับ และโอกาสการจ้างงานและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 8
ช่องทางติดต่อ https://www.ilo.org/
social media https://www.facebook.com/ILO.ORG
email bangkok@ilo.org