โลโก้องค์กร
ตัวย่อ GCF
ชื่อองค์กร (ไทย) กองทุนภูมิอากาศสีเขียว
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Green Climate Fund
การดำเนินการ

GCF เป็นกองทุนระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่ให้ทุนเพื่อการดำเนินการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 13
ช่องทางติดต่อ https://www.greenclimate.fund/
social media
email