ติดต่อเรา

Address:
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move)
ที่อยู่ไปรษณีย์:
สำนักงาน: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ (ERTC)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
E-mail: sdgmove.th@gmail.com
Telephone: 02 224 0147-8
Fax: 02 613 2461
https://www.sdgport-th.org
Information:

Contact Us