โลโก้องค์กร
ตัวย่อ IMO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Maritime Organization
การดำเนินการ

IMO ได้สร้างกรอบการกำกับดูแลการขนส่งทางทะเลที่ครอบคลุม โดยจักการปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประเด็นทางกฎหมาย ความร่วมมือทางเทคนิค การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันมลพิษทางทะเลและบรรยากาศจากเรือขนส่ง

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 9
  • SDG 13
  • SDG 14
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.imo.org
social media
email