โลโก้องค์กร
ตัวย่อ UNWOMEN
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) UN Women
การดำเนินการ

UN Women เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติที่อุทิศตนเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการเสริมพลังสของผู้หญิง ก่อตั้งขึ้นเพื่อเร่งความก้าวหน้าในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้หญิงทั่วโลก

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 5
ช่องทางติดต่อ https://www.unwomen.org/en
social media https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/thailand
email