โลโก้องค์กร
ตัวย่อ IMF
ชื่อองค์กร (ไทย) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) International Monetary Fund
การดำเนินการ

IMF ทำงานส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงานด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินชั่วคราวและความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ ปัจจุบัน IMF มียอดสินเชื่อคงค้างใน 74 ประเทศ ถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 8
  • SDG 10
  • SDG 17
ช่องทางติดต่อ https://www.imf.org/en/Home
social media
email