โลโก้องค์กร
ตัวย่อ FAO
ชื่อองค์กร (ไทย) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ชื่อองค์กร (อังกฤษ) Food and Agriculture Organization
การดำเนินการ

FAO เป็นผู้นำในความพยายามระดับนานาชาติในการต่อสู้กับความหิวโหย รวมถึงเป็นเวทีสำหรับการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว และเป็นแหล่งความรู้ทางเทคนิคและข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

SDGs ที่เกี่ยวข้อง
  • SDG 2
  • SDG 5
  • SDG 6
  • SDG 12
  • SDG 13
  • SDG 14
  • SDG 15
ช่องทางติดต่อ http://www.fao.org/home/en/
social media https://www.facebook.com/UNFAO
email FAO-THA@fao.org